Privacy

Home / Privacy

Versie 2019.01

Laatst gewijzigd op 17 september 2019

Overzicht

Artikel 1: Inleiding
1.1 Waarvoor is deze privacyverklaring bedoeld?
1.2 Wie zijn wij?
Artikel 2: Jouw gegevens
2.1 Waarom bewaren wij jouw gegevens?
2.2 Welke gegevens hebben wij van jou nodig?
2.3 Waar bewaren wij jouw gegevens?
2.4 Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
2.5 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Artikel 3: Jouw rechten
3.1 Wanneer mag jij jouw gegevens inzien?
3.2 Zijn jouw gegevens correct?
3.3 Wat kun jij doen wanneer jij ontevreden bent?
3.4 Wat gebeurt er wanneer jij weg gaat bij ons?
3.5 Kun jij jouw gegevens laten verwijderen?
Artikel 4: Veiligheid
4.1 Hoe kiezen wij met wie wij jouw gegevens delen?
4.2 Wat doen wij om jouw analoge gegevens veilig te stellen?
4.3 Welke manieren gebruiken wij om digitaal jouw gegevens te beveiligen?
Artikel 5: Disclaimer
Artikel 6: Wijzigingen
Artikel 7: Vragen en antwoorden

Artikel 1: Inleiding

1.1 Waarvoor is deze privacyverklaring bedoeld?
Bij WIX Kracht staan jouw veiligheid en privacy hoog in het vaandel. In deze privacyverklaring wordt jou inzicht geboden in wat er wordt gedaan met jouw gegevens, hoe jouw veiligheid wordt gewaarborgd en wat jouw rechten daarbij zijn. Wanneer jij na 17 september 2019 bij WIX Kracht klant of partner wordt, heb jij kennis van deze privacyverklaring en ga jij hiermee akkoord.

1.2 Wie zijn wij?
Bij WIX Kracht (KvK: 66579503) is het streven anderen te helpen de kracht te vinden in zichzelf en te bemoedigen voor zichzelf te kiezen. Dit proberen wij te bereiken door middel van kennisdeling, behandelingen en coaching. Team WIX Kracht bestaat uit meerdere gemotiveerde mensen die hetzelfde doel hebben als Anita Wix, de bedenker en eigenaar van dit bedrijf.

Praktijkadres:
WIX Kracht
Scheldelaan 121
8032 PB  ZWOLLE

KvK: 66579503
IBAN: NL24 KNAB 0258 9651 26

Contact:
info@wix-kracht.nl
anita@wix-kracht.nl
paulien@wix-kracht.nl
kirsten@wix-kracht.nl
www.wix-kracht.nl/contact

Artikel 2: Jouw gegevens

2.1 Waarom bewaren wij jouw gegevens?
Bij WIX Kracht worden jouw gegevens verzameld met het doel jou te kunnen identificeren, met jou te kunnen communiceren en jou volgens onze maatstaven te kunnen behandelen of coachen. Daarnaast moeten wij jouw gegevens op korte termijn bewaren om te verzekeren dat jij gekochte producten in goede orde ontvangt.
Zonder de benodigde gegevens, zouden wij jou geen zekerheid kunnen bieden dat wij jou naar onze volledige potentie kunnen helpen met onze diensten.

2.2 Welke gegevens hebben wij van jou nodig?
Er wordt bij WIX Kracht kritisch nagegaan welke gegevens wij waarvoor nodig hebben, zodat er geen onnodige gegevens van jou worden gevraagd of bewaard.
Afhankelijk van waarvoor deze nodig zijn, bewaren van jou de volgende gegevens:
– Naam
– Woonadres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens
– Behandeldossier

2.3 Waar bewaren wij jouw gegevens?
Jouw gegevens worden zowel analoog digitaal gearchiveerd in beveiligde systemen die zich binnen de grenzen van de Europese Unie bevinden. Dit betekent dat jouw gegevens conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden bewaard.
Systemen waarin jouw gegevens worden opgeslagen of verwerkt zijn:
WordPress
PayTium
Mollie
Google
MailChimp
MoneyBird
– Ordners
– Archief

2.4 Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Enkel Team WIX Kracht kan toegang krijgen tot deze gegevens. Jouw gegevens worden niet buiten onze eigen administratie gedeeld zonder dit duidelijk met jou te communiceren. In sommige gevallen werken wij samen met externe partijen, waarmee ook nodige gegevens worden gedeeld met als doel de kwaliteit van de behandeling of coaching te verbeteren of in het kader van veiligheid van onze cliënten. Daarnaast worden jouw gegevens bewaard binnen de systemen benoemd in artikel 2.3.
Mogelijke samenwerkingen zijn met de volgende partijen:
ISA Power
– SamenKrachtig.nu
Droomvallei Uitgeverij

2.5 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Bij WIX Kracht worden jouw gegevens niet langer bewaard dan dat nodig is voor een behandeling, coaching of onze zakelijke verantwoordingen. Hiervoor hebben wij duidelijke richtlijnen. De bewaartermijnen gehanteerd binnen dit bedrijf waarvoor wij jou gegevens nodig hebben, worden hieronder vermeld.
Een lezing of workshop:
Na de betaling worden jouw gegevens verwijderd.
De facturen worden voor de financiële administratie bewaard gedurende 7 jaar.
Een behandeling of coaching:
Na een behandeling of coaching worden jouw gegevens verwijderd.
De facturen worden voor de financiële administratie bewaard gedurende 7 jaar.
Een bestelling:
Wanneer een bestelling is verwerkt, verstuurd en in goede orde ontvangen, worden jouw gegevens verwijderd.
De facturen worden worden voor de financiële administratie bewaard gedurende 7 jaar.
Een mailing:
Wanneer jij je uitschrijft voor een mailing, worden jouw gegevens verwijderd.

Artikel 3: Jouw rechten

3.1 Wanneer mag jij jouw gegevens inzien?
Jij hebt ten alle tijden het recht om jouw gegevens op te vragen. Wil jij jouw gegevens inzien? Verstuur dan een schriftelijk verzoek tot gegevensinzage naar info@wix-kracht.nl. Deze zullen wij binnen tien werkdagen beantwoorden, waarna wij zorgvuldig jouw gegevens zullen verzamelen en overzichtelijk zullen maken.

3.2 Zijn jouw gegevens correct?
Het zou kunnen voorkomen dat jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. In dat geval, stuur een schriftelijk verzoek tot gegevenswijziging naar info@wix-kracht.nl. Deze zullen wij binnen tien werkdagen beantwoorden, waarna wij zorgvuldig jouw gegevens zullen corrigeren of aanvullen.

3.3 Wat kan jij doen wanneer jij ontevreden bent?
Wanneer jij ontevreden bent over onze veiligheidsmaatregelen omtrent jouw gegevens, heb jij het recht om een klacht in te dienen. Dit kan door middel van een schrijftelijke klacht naar info@wix-kracht.nl of contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens:
Telefoon: +31 (0)88 18 05 250
Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

3.4 Wat gebeurt er wanneer jij weg gaat bij ons?
Wanneer jij jouw behandeling of coaching wilt voortzetten bij een andere partij, kan jij jouw dossier of andere gegevens opvragen of rechtstreeks laten verzenden naar jouw nieuwe behandelaar. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek naar info@wix-kracht.nl en vermeld in de e-mail welke gegevens jij wenst te laten versturen. In het geval dat jij jouw gegevens direct wilt laten versturen naar jouw nieuwe behandelaar, geef daarnaast duidelijk het adres aan waarnaar de gegevens mogen worden verstuurd.
Bekijk artikel 3.5 als jij jouw behandeling wenst te beëindigen en jouw gegevens daarbij wilt laten verwijderen.

3.5 Kan jij jouw gegevens laten verwijderen?
Jij hebt het recht op ‘het stoppen van het gebruik van gegevens’. Dit houdt in dat jij ten alle tijden jouw persoonlijke gegevens bij ons mag laten verwijderen. In het geval dat jij jouw gegevens bij ons wilt laten verwijderen, beëindig jij direct jouw behandeling of coaching omdat wij jou zonder jouw dossier niet naar onze kwaliteitseisen kunnen behandelen. De gegevens die wij bewaren, die verplicht zijn voor onze zakelijke verantwoordingen (zie artikel 2.5), zullen zoveel als mogelijk worden geanonimiseerd.
Om jouw gegevens te laten verwijderen, stuur een schriftelijk verzoek naar info@wix-kracht.nl. Wij verzoeken jou daarbij aan te geven waarom jij dit wilt, zodat wij daar rekening mee kunnen houden in ons kwaliteitsverbeteringen.

Artikel 4: Veiligheid

4.1 Hoe kiezen wij met wie wij jouw gegevens delen?
Jouw gegevens worden gearchiveerd of gedeeld op basis van de volgende richtlijnen:
– Het bewaren van een overzichtelijke, ordelijke en werkbare behandel-/ coachingprocedure
– Het waarborgen van onze kwaliteitseisen
– Het behandelen of coachen met empathie, professionaliteit en respect
– Het beschermen tegen inbraak en/ of diefstal
– Het beschermen tegen ongewilde gegevensinzage en/ of –verspreiding
– Het opvolgen van kwaliteitseisen en zakelijke verantwoordingen

4.2 Wat doen wij om jouw analoge gegevens veilig te stellen?
Om jouw gegevens veilig te archiveren, maken wij gebruik van beveiligde archiefmateriaal, zodat alleen Team WIX Kracht inzage kan krijgen in jouw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden enkel geraadpleegd  wanneer deze binnen een veilige omgeving kunnen worden ingezien.

4.3 Welke manieren gebruiken wij om digitaal jouw gegevens te beveiligen?
Jouw gegevens zijn bewaard binnen systemen die zich binnen de grenzen van de Europese Unie bevinden, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en die meerdere beveiligingsmaatregelen hanteren.

Artikel 5: Disclaimer

Artikel 5: Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die er wordt besteed aan jouw gegevens veilig bewaren, is het mogelijk dat er informatie via ons fout of onvolledig wordt gedeeld en/ of verspreid. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die binnen WIX Kracht wordt veroorzaakt. Wij sluiten ons daarbij ook uit voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door de externe partijen die toegang hebben en/ of hebben gehad tot jouw afgegeven gegevens.
Wanneer het tot jouw aandacht komt dat er onvoorzichtig of onprofessioneel met jouw gegevens is omgegaan, verzoeken wij jou een e-mail te sturen hierover naar info@wix-kracht.nl. Deze zullen wij binnen tien werkdagen beantwoorden en zo spoedig en zo goed als mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 6: Wijzigingen

Wanneer er wijzigingen worden gemaakt in onze privacyverklaring, wordt jij per e-mail op de hoogte gesteld. Wanneer er binnen tien werkdagen geen reactie is ontvangen met een duidelijke vermelding van protest, ga jij akkoord met deze wijzigingen.
Oudere versies van de privacyverklaring kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar info@wix-kracht.nl.

Artikel 8: Vragen en antwoorden

Voor vragen, klachten en adviezen, kan er een e-mail worden gestuurd naar info@wix-kracht.nl. Wij staan jou graag te woord en waarderen jouw input.