Lezingen Zwolle

Home / Lezingen Zwolle

Lezingen huiselijk geweld en narcisme in Zwolle

Wix kracht verzorgt lezingen in Zwolle over huiselijk geweld, narcisme, moed en kracht. Als ervaringsdeskundige vertel ik een authentiek verhaal waarmee ik professionals meer inzicht wil geven op dit gebied. Aan de hand van deze lezing krijg je een ander beeld over geweld en onderdrukking in de privésituatie. Als je interesse hebt in lezingen in Zwolle over huiselijke geweld, staat Wix Kracht graag voor je klaar.

Narcisme en geweld in de privésfeer komt vaker voor dan je denkt. Als professionele dienstverlener zal je ongetwijfeld cliënten hebben begeleid die hiermee te maken hebben, of hebben gehad. Toch bestaan er veel vooroordelen over slachtoffers van huiselijk geweld. Dit wordt mede veroorzaakt door de mening van de maatschappij. Na mijn lezing kun jij je als professional een ander beeld vormen van deze situaties.

Je verkrijgt meer inzicht in de situatie waarin deze mannen en vrouwen zich begeven. Daarnaast is geweld en narcisme onlosmakelijk verbonden met kracht, doorzettingsvermogen en moed. Dit is nodig om de slachtofferrol aan de kant te kunnen zetten zodat mensen weer voor zichzelf gaan kiezen. Dat betekent dat er eigenwaarde en trots nodig is om weer goed voor jezelf te kunnen gaan zorgen.

Lezingen huiselijk geweld en narcisme in Zwolle

Lezingen in Zwolle

Als life coach in Zwolle verzorg ik lezingen die belangrijke en interessante kennis bevatten. Aan de hand van deze kennis ontdek je hoe jouw beeldvorming over slachtoffers van huiselijk geweld veranderd. Aan de hand van mijn unieke en authentieke verhaal krijg je ook meer inzicht in de gedragingen van de slachtoffers. Met name het gedrag wat vertoont wordt naar de buitenwereld vertelt veel over het geweld achter de voordeur.

Mijn lezingen in Zwolle gaan naast huiselijk geweld en narcisme ook over het maken van keuzes. Uiteindelijk heeft iedereen een keuze om te kunnen beslissen hoe hij of zij het leven in wil vullen. Tijdens mijn lezing zet ik een helder en inzichtelijk beeld neer over het gedrag van de slachtoffers, maar ook hoe een buitenstaander hier tegenaan kijkt. Deze kennis stelt je als professional in staat om een betere begeleiding te kunnen bieden.

Het beeld wat de maatschappij vormt van deze doelgroep is vaak niet juist. Aan de hand van mijn lezingen in Zwolle leer je vooroordelen aan de kant te zetten. Je trekt je eigen conclusie uit mijn verhaal waardoor je met andere ogen naar de slachtoffers van huiselijk geweld en narcisme gaat kijken.

Neem vrijblijvend contact op met Wix Kracht als je interesse hebt in lezingen in Zwolle.