Huiselijk geweld

Home / Huiselijk geweld

WIX Kracht: Nu ben jij aan de beurt! Hartslag huiselijk geweld zwolle

Inzicht huiselijk geweld

Ervaringsdeskundige Anita Wix biedt aan de hand van haar levensverhaal inzicht op huiselijk geweld. Lezingen, workshop, en meer, delen belangrijke kennis over dit onderwerp. Met haar ruime aanbod wil zij professionals de signalen leren (h)erkennen. Daarnaast bemoedigt zij slachtoffers de stap te nemen het ‘brandende huis’ te verlaten en helpt zij bij het krijgen van grip en regie over hun leven.

Wanneer wij spreken over huiselijk geweld, gaat het over machtsmisbruik tegenover een ander of anderen uit dezelfde huiselijke kring. Hetzij fysiek-, mentaal- of seksueel geweld. Waar velen hun rust en veiligheid opzoeken, vinden anderen een stressvolle en soms (levens-)gevaarlijke situatie. Slachtoffers zijn afhankelijk van de dader, waardoor het ontsnappen uit de situatie soms onmogelijk lijkt.

De vele vooroordelen over huiselijk geweld hebben te maken met verschillende aspecten van de gehele situatie. Veelal is er een beeld bij het uiterlijk of gedrag van zowel een pleger als slachtoffer. Daarnaast bestaan er ook veel vooroordelen over de opleidingsniveau, maatschappelijke status, leeftijd en meer.
Niet alleen buitenstaanders en professionals hebben vooroordelen over het onderwerp. Ook slachtoffers hebben niet altijd door dat zij zich vinden in een geweldsituatie. Het besef kan jaren duren, waarna het steeds moeilijker wordt voor een slachtoffer om de situatie te verlaten.

WIX Kracht biedt verschillende mogelijkheden om zowel particulieren als professionals te confronteren voor de soms verborgen stigma’s en vooroordelen van huiselijk geweld en een duidelijker beeld te schetsen over de realiteit.

Omgaan met huiselijk geweld

Als life coach zet Anita zich in om slachtoffers van huiselijk geweld en narcisme weer de moed, kracht en doorzettingsvermogen te vinden om op eigen kracht keuzes te maken. Veerkracht is hierbij een belangrijke speerpunt.

Omgaan met huiselijk geweld gaat niet alleen om het verlaten van de situatie, maar ook om het verwerken hiervan. De aangeleerde en soms verborgen negatieve gedachtegangen zorgen dat de weg naar herstel lang en moeizaam kan zijn. Een ervaringsdeskundige coach kan hier inzicht op bieden in een begripvolle en accepterende omgeving.
Het (her)vinden van de trots en eigenwaarde om weer van jezelf te houden en een gezond en gelukkig leven te leiden.

Het WIX Kracht aanbod is ruim. Kennisdeling, coaching en bijeenkomsten bieden zicht en steun op verschillende aspecten die invloed (kunnen) hebben: het ontstaan, het aanhouden, het herkennen, het verlaten, het verwerken en het inzetten. Vanuit de kant van een slachtoffer, maar ook de kant van een buitenstaander.